Η παρούσα συμφωνία τροποποιήθηκε τελευταία φορά στις 6 Οκτωβρίου 2018.

Στους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις,χάριν συντομίας, ο νόμιμος εκπρόσωπος, αναφέρεται ως i-gallery.gr ή ως i-gallery ή ως www.i-gallery.gr

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η παρουσίαση,  προβολή, πώληση, μεταφορά, παράδοση και οποιαδήποτε πιθανή επιστροφή προϊόντων  που προβάλλονται στην παρούσα ιστοσελίδα ,  η προστασία των προσωπικών δεδομένων όπως και η ασφάλεια των συναλλαγών των πελατών διέπονται από τους παρόντες όρους χρήσης, τους οποίους προτείνουμε  να διαβάσετε πριν από την έναρξη πλοήγηση σας στο i-gallery.gr και την πραγματοποίηση οποιασδήποτε  συναλλαγής. Η περιήγηση σας στο i-gallery.gr καθώς και η πραγματοποίηση συναλλαγής ή επικοινωνίας με την εταιρεία μας σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης από εσάς. Σε περίπτωση διαφωνίας ή επιφύλαξής για ορισμένους ή το σύνολο των παρόντων όρων έχετε τη δυνατότητα να αποστέλλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση i-gallery@hotmail.com πριν την έναρξη πλοήγησης ή την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής, άλλως η αποδοχή όλων των όρων από εσάς είναι ανεπιφύλακτη.

Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να ανανεώσει, να αναβαθμίσει ή να τροποποιήσει, σε οποιοδήποτε χρόνο και χωρίς προειδοποίηση του χρήστη/καταναλωτή/επισκέπτη/ μέλους του i-gallery.gr (συνολικά ή διαζευκτικά):

α) μέρος ή σύνολο των παρόντων όρων χρήσης,

β) μέρος ή σύνολο του περιεχομένου του i-gallery.gr και

γ) μέρος ή το σύνολο της εξωτερικής εμφάνισης (interface), της δομής ή της σύνθεσης (configuration) του i-gallery.gr καθώς και των τεχνικών του προδιαγραφών.

Επίσης η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, χωρίς αιτιολόγηση ή προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη/καταναλωτή/επισκέπτη/ μέλους του i-gallery.gr να ματαιώσει, να διακόψει προσωρινά ή να θέσει οριστικά εκτός  λειτουργίας το i-gallery.gr. Ο χρήστης/καταναλωτής/επισκέπτης/μέλος του i-gallery.gr αναγνωρίζει και αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη όλα τα παραπάνω με μόνη την πλοήγηση ή και χρήση των υπηρεσιών του i-gallery.gr

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα i-gallery.gr προβάλλει, διαφημίζει, προωθεί και μεταπωλεί τα προϊόντα των που κατασκευάζει και εισάγει. Επιπλέον, η εταιρεία έχει το δικαίωμα να επιλέγει χωρίς κάποιο περιορισμό τα προϊόντα που θα προβληθούν στο i-gallery.gr και να τροποποιήσει, ανανεώσει ή/και αφαιρέσει αυτά σε οποιοδήποτε χρόνο  και χωρίς κάποια προηγούμενη ειδοποίηση.

Τα προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος i-gallery.gr κατασκευαζονται για κάθε πελάτη ξεχωριστά και αυτό τα αποτελεί μοναδικά. Σύμφωνα με την τρέχουσα διαθεσιμότητα σε πρώτη ύλη υπάρχει το ενδεχόμενο τροποποίησης των πληροφοριών της περιγραφής των προϊόντων, πάντοτε με γνώμονα την άριστη ποιότητα και οπτική στο τελικό αποτέλεσμα.

Το παρόν ισχύει και για την τιμολογιακή της πολιτική, τις πιθανές προσφορές ή εκπτώσεις τις οποίες δύναται να επιλέγει και να διενεργεί ελεύθερα καθώς και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή/και τήρηση προθεσμίας.

3. ΛΗΨΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

Κάντε κλικ εδώ και δείτε του τρόπους αποστολής και πληρωμής.

4. Επιστροφή Προϊόντων ελαττωματικών ή μη

Κάντε κλικ εδώ και δείτε του τρόπους αποστολής και πληρωμής.

5. ΧΡΗΣΗ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

α) Χρήση/Λειτουργία i-gallery.gr Αμφότερα τα μέρη (εταιρεία και καταναλωτής) δεσμεύονται στην ορθή και βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη χρήσης και λειτουργία της ιστοσελίδας. Προκειμένου να έχετε άρτια και ολοκληρωμένη πρόσβαση στο i-gallery.gr πρέπει να είναι ενεργοποιημένη στον browser, η γλώσσα JavaScript όπως επίσης και η δυνατότητα λήψης cookies. Για να χρησιμοποιήσετε το i-gallery.gr πρέπει να έχετε εγκατεστημένη μία έκδοση του Internet Explorer άνω της 6 ή μια έκδοση Mozilla Firefox άνω της 3.5 ή κάποια άλλη αντίστοιχη έκδοση web browser. Συνιστάται επίσης η χρήση τελευταίων εκδόσεων των browsers καθώς επίσης και του Adobe Flash Player για την εμφάνιση επιπρόσθετων γραφικών. Ο χρήστης/επισκέπτης/καταναλωτής/ μέλος του i-gallery.gr αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι για τη χρηση ορισμένων εκ των υπηρεσιών του i-gallery.gr ενδέχεται χρειαστεί η λήψη  (download) στον Η/Υ του ορισμένων αναβαθμισμένων ηλεκτρονικών  προγραμμάτων. Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη συνεχή και αδιάλειπτη λειτουργία του i-gallery.gr, διατηρεί όμως το αποκλειστικό δικαίωμα, και ο καταναλωτής το αποδέχεται, να διακόψει είτε μόνιμα είτε  προσωρινά την λειτουργία του i-gallery.gr με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη και τους επισκέπτες του i-gallery.gr. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης/καταναλωτής/επισκέπτης/μέλος αναλαμβάνει την υποχρέωση και αποδέχεται ότι δεν θα χρησιμοποιήσει το i-gallery.gr για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή μέσω  email ή μετάδοση με οποιοδήποτε  άλλο τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου είναι , ενοχλητικό, παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, άσεμνο, δυσφημιστικό, χυδαίο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλυφτήκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε εμπορικό σήμα, ευρεσιτεχνία, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

β) Περιεχόμενο i-gallery.gr – Η εταιρεία μας λαμβάνει κάθε δυνατή μέριμνα και επιμέλεια όσον αφορά την  ορθή δημοσίευση και εμφάνιση των πληροφοριών σχετικά με τα  προϊόντα που προωθούνται μέσα από το i-gallery.gr. Ωστόσο, η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για ενδεχόμενα σφάλματα στο πλαίσιο της λειτουργίας του ηλεκτρονικού πολυκαταστήματος στις αναγραφόμενες και εμφανιζόμενες πληροφορίες (όπως την αναγραφόμενη τιμή, την διαθεσιμότητα, την φωτογραφία, το είδος κλπ) που μπορεί να οφείλονται ενδεικτικώς σε τεχνολογικές αστοχίες-λάθη, τυπογραφικά ή/και «ανθρώπινα» λάθη ή/και λανθασμένες πληροφορίες από τους προμηθευτές έστω και από αμέλειά της. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε κάποιο τυχόν σφάλμα πριν ή/και μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, σας καλούμε να αποστείλετε σχετικό email στην ηλεκτρονική διεύθυνση i-gallery@hotmail.com  ή/και να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα επικοινωνίας 23820 84083. Σε οποιαδήποτε τέτοιου είδους περίπτωση, πάντως, και εφόσον διαπιστώσετε σφάλμα, σας καλούμε να μην προχωρείτε στην διαδικασία αποστολής αιτήματος παραγγελίας πριν την ειδοποίηση της εταιρείας μας και την αποσαφήνιση του συγκεκριμένου θέματος.

H εταιρεία μας ακολουθεί ελεύθερη τιμολογιακή πολιτική με βάση την εμπορική στρατηγική της, πάντοτε όμως στο πλαίσιο της προβλεπόμενης νομοθεσίας, ιδίως δε των διατάξεων περί προστασίας του ανταγωνισμού (θεμιτού και αθέμιτου). Ως εκ τούτου,  είναι πιθανό να διαπιστωθεί διαφορά στις τιμές των προϊόντων που πωλούνται στο i-gallery.gr από άλλα όμοια προϊόντα που πωλούνται σε άλλα σημεία πώλησης, δεδομένου μάλιστα ότι η εταιρεία μας προβαίνει κατά καιρούς σε προσφορές προϊόντων ή σε άλλες προωθητικές ενέργειες οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο. Επίσης, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα,  το οποίο ο χρήστης/καταναλωτής/ επισκέπτης/μέλος του i-gallery.gr και αποδέχεται, να τροποποιεί τις αναγραφόμενες τιμές και να αλλάζει ή/και αποσύρει τις προσφορές οποτεδήποτε με ή χωρίς προειδοποίηση των χρηστών/καταναλωτών/ επισκεπτών/μελών του i-gallery.gr.

6. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το σύνολο του περιεχομένου του i-gallery.gr (με εξαίρεση εκείνα τα στοιχεία που ανήκουν σε τρίτους, λ.χ. πνευματικά δικαιώματα τρίτων, φορέων, συνεργατών, κλπ), δηλ. ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα κείμενα, οι φωτογραφίες, τα σχέδια, τα εμπορικά και οικονομικά στοιχεία, τα προγράμματα, τα πάσης φύσεως αρχεία, σήματα/λογότυπα, η μορφή (layout) του i-gallery.gr κλπ, αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού και των εφαρμοζόμενων διεθνών συμβάσεων, περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει τόσο η προβολή τους όσο και η εμφάνισή τους στο i-gallery.gr να εκληφθεί ως μεταβίβασή η/και εκχώρηση άδειας ή/και δικαιώματος χρήσης τους. Βάσει των ανωτέρω, άρα, απαγορεύεται ρητά η ολική ή μερική αντιγραφή, μεταποίηση, διανομή, μεταφορά, αποθήκευση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, τροποποίηση και κάθε παρόμοια ενέργεια πάνω στα ανωτέρω στοιχεία, χωρίς την τυχόν ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της εταιρείας. Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι ανωτέρω  ενέργειες είναι πιθανό να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας της εταιρείας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία που έχει προκληθεί σε αυτήν σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Ο χρήστης/καταναλωτής/επισκέπτης/μέλος του i-gallery.gr αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι η εταιρεία έχει την δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης (είτε από την ίδια είτε από τρίτους) του συνόλου των στοιχείων που εμφανίζονται στο i-gallery.gr καθώς και την τροποποίηση των στοιχείων αυτών οποτεδήποτε επιθυμεί με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών/καταναλωτών/επισκεπτών/μελών του i-gallery.gr

7. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

α) Ορθή καταχώρηση προσωπικών στοιχείων

Επειδή τόσο τα στοιχεία επικοινωνίας όσο και τα προσωπικά σας στοιχεία που παρέχετε στο i-gallery.gr είναι εξαιρετικά σημαντικά για την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής συναλλαγής σας με εμάς καθότι, όπως γνωρίζετε, αυτά αποτελούν, εκτός των άλλων, και τον μοναδικό τρόπο επικοινωνίας της εταιρείας μας μαζί σας για την εκτέλεση των υποχρεώσεών της απέναντί σας καθώς και των παραγγελιών, θα πρέπει να είστε σίγουροι ότι τα στοιχεία που έχετε καταχωρήσει είναι απολύτως ορθά και επικαιροποιημένα (σε περίπτωση αλλαγών υποχρεούστε να μας ενημερώσετε σχετικά). Η εταιρεία μας λαμβάνει κάθε δυνατή μέριμνα ώστε να παραλάβει από εσάς τα ορθά σας στοιχεία και για το λόγο αυτό, σας ζητείτε στο τέλος της συμπλήρωσης των στοιχείων σας να επανελέγξετε τα στοιχεία αυτά και κατόπιν να τα αποστείλετε σε εμάς μαζί με τη ρητή συγκατάθεσή σας για χρήση των στοιχείων που έχετε συμπληρώσει. Ως εκ τούτου η εταιρεία μας δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποια από τις συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις της δεν εκπληρωθούν ορθά ή/και έγκαιρα εξαιτίας αποστολής λανθασμένων ή μη επικαιροποιημένων προσωπικών στοιχείων. Ειδικότερα, κάθε τυχόν ειδοποίηση που θα πραγματοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή/και στο κινητό τηλέφωνο που θα μας έχετε δώσει (λ.χ. για την έλλειψη διαθεσιμότητας προϊόντος κλπ) θα θεωρείται ως έγκυρη ακόμη και αν δεν παραδίδεται σε εσάς εξαιτίας σφάλματος στα αναγραφόμενα από εσάς στοιχεία ή/και λόγω τεχνικής ή άλλης βλάβης στον διακομιστή σας, ή/και στο τηλέφωνό σας ή/και στον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο, ή/και λόγω αλλαγής των στοιχείων σας (εφόσον δεν μας έχετε ενημερώσει εγκαίρως). Το παραπάνω ισχύει και για την διεύθυνση επικοινωνίας και αποστολής των προϊόντων καθώς και για τα σταθερά τηλέφωνα επικοινωνίας. Σε κάθε περίπτωση υποχρεούστε να ενημερώνετε εκ νέου τα στοιχεία σας κάθε φορά που επέρχεται μια τροποποίηση σε αυτά.

β) Εγγεγραμμένοι χρήστες

Με σκοπό την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας και ακολούθως τη διευκόλυνση των μελλοντικών σας αγορών συστήνεται, κατά την πρώτη σας αποστολή αιτήματος παραγγελίας προς την εταιρεία μας , να εγγραφείτε ως χρήστες του i-gallery.gr. Τα στοιχεία που συμπληρώνετε στην ειδική φόρμα στο i-gallery.gr παραμένουν στο σύστημα της εταιρεία μας. Ως εκ τούτου κατά την πρώτη σας αποστολή αιτήματος παραγγελίας-επίσκεψη σας ζητείτε να ανοίξετε έναν λογαριασμό και να δημιουργήσετε ένα προφίλ χρήστη (Ονοματεπώνυμο και ημερομηνία γέννησης), με τη χρήση των δικών σας μοναδικών κωδικών ασφαλείας (username & password). Με τον τρόπο αυτό δημιουργείτε τη δική σας μοναδική σελίδα – σελίδα εγγεγραμμένου χρήστη- στην οποία καταγράφεται το ιστορικό όλων των αγορών σας, μπορείτε επίσης να παρακολουθείτε σε ποιο στάδιο βρίσκεται το τυχόν νέο αίτημά σας για παραγγελία, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η αποστολή του προϊόντος που έχετε παραγγείλει, κλπ. Κατά την εγγραφή σας ως εγγεγραμμένοι χρήστες η εταιρεία δύναται και εσείς ως εγγεγραμμένοι χρήστες αποδέχεστε να εγκατασταθεί ένα σύστημα session cookies αποκλειστικώς και μόνον για την αναγνώριση σας καθώς και των συναλλαγών σας για τη δημιουργία του ιστορικού σας ως πελάτη που εμφανίζεται στην προσωπική σας σελίδα και είναι εμφανές μόνον σε εσάς. Τα ως άνω session cookies έχουν αποκλειστικό σκοπό να εξυπηρετήσουν την καλύτερη διαχείριση του προφίλ σας και των συναλλαγών σας έτσι ώστε να μην είστε υποχρεωμένοι να δηλώνετε από την αρχή τα στοιχεία σας κάθε φορά που επισκέπτεστε το i-gallery.gr. Τα session cookies διαγράφονται αμέσως μόλις διαγραφείτε (log out) από εγγεγραμμένος χρήστης.

γ) Έγγραφη συναίνεση

Με τη συμπλήρωση και την αποστολή της σχετικής φόρμας (είτε στη φόρμα εγγραφής είτε στη φόρμα παραγγελίας) με τα στοιχεία σας παρέχετε ταυτόχρονα σε εμάς και την έγγραφη συναίνεσή σας για την χρησιμοποίηση των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτή για τους σκοπούς που περιγράφονται στους παρόντες όρους στο πλαίσιο της παρούσας πολιτικής για τα προσωπικά δεδομένα. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιηθεί το κινητό σας τηλέφωνο για την αποστολή μηνυμάτων (sms) προς ενημέρωσή σας για την πορεία της παραγγελίας σας έχετε τη δυνατότητα  είτε να μην συμπληρώσετε εξαρχής το σχετικό πεδίο στη φόρμα παραγγελίας (προαιρετικό πεδίο) είτε να μας αποστείλετε ανά πάσα χρονική στιγμή email στο i-gallery@hotmail.com με το οποίο να αιτείστε την παύση της αποστολής των εν λόγω μηνυμάτων (sms) – opt out.

δ) Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Το ζήτημα της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί για την εταιρεία μας ένα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο και  αντιμετωπίζεται ως μέγιστη προτεραιότητα.

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται από την εταιρεία μας αποκλειστικά και μόνον στο πλαίσιο της διενέργειας συναλλαγών με το i-gallery.gr και της επικοινωνίας μαζί σας σχετικά με  την ολοκλήρωση των παραγγελιών σας, την τιμολόγησή σας, την διευκόλυνση των παραδόσεων, την εν γένει εκτέλεση των παραγγελιών σας, την εξυπηρέτηση των αιτημάτων σας καθώς επίσης  και την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σε σχέση με προϊόντα και υπηρεσίες μας. Το σύνολο των  προσωπικών σας στοιχείων τα οποία συλλέγονται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας του i-gallery.gr είναι τα απολύτως απαραίτητα για τη διενέργεια των παραπάνω  υπηρεσιών από την πλευρά μας και τελούν υπό τον όρο της πλήρους και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσής/συναίνεσής σας η οποία παρέχεται με την αποστολή των προσωπικών σας δεδομένων σε εμάς. Εξυπακούεται ότι είστε σε θέση να έχετε οποτεδήποτε πρόσβαση στα δεδομένα αυτά ,να αιτηθείτε την άμεση διαγραφή των στοιχείων σας, αλλά και τη διαγραφή σας ως εγγεγραμμένοι χρήστες. Επίσης έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε οποτεδήποτε όλα τα δικαιώματά σας εκ των άρθρων 11-13 του ν. 2472/1997. Σε κάθε περίπτωση πάντως τα στοιχεία σας διατηρούνται από την εταιρεία μας μόνον για όσο χρόνο είστε εγγεγραμμένος χρήστης του i-gallery.gr ή/και για όσο χρόνο εκτελούνται συναλλαγές σας μαζί μας και διαγράφονται αμέσως μόλις διαγραφείτε από χρήστης ή/και ολοκληρωθεί η συναλλαγή μαζί σας. Επίσης κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στο i-gallery.gr είναι δυνατόν να εγκατασταθούν στον Η/Υ σας session cookies προκειμένου να είναι δυνατή η καταγραφή των αντικειμένων που τοποθετείτε στο καλάθι των αγορών σας, ακόμη και πριν την εγγραφή σας ως εγγραμμένου χρήστη για την αποστολή του αιτήματος παραγγελίας σας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν ανακοινώνονται σε κανέναν τρίτο και η διαχείρισή τους γίνετε αποκλειστικά από την εταιρεία μας. Με μοναδικές εξαιρέσεις: ι) τα δεδομένα εκείνα που αφορούν στην εκτέλεση και εκκαθάριση των ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω πιστωτικής κάρτας που διενεργούνται από έμπιστους συνεργάτες μας – χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που ακολουθούν όλες τις ενδεδειγμένες διαδικασίες ασφαλείας για την διασφάλιση των πληροφοριών σας και ιι) τα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση της παραγγελίας σας (μεταφορά, αποθήκευση κλπ) από τις συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες. Συνολικά πάντως τα δεδομένα σας προστατεύονται και διαχειρίζονται σύμφωνα με τους όρους  του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού δίκαιου (οδηγίες 95/46/ΕΚ, 97/66/ΕΚ, 2000/31/ΕΚ), καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) και τις σχετικές διατάξεις του Νόμου (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα Π.Δ. 131/2003, 207/1998, 79/2000, όπως και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000. Η δε εταιρεία μας ακολουθεί χωρίς καμία παρέκκλιση  όλους τους κανόνες που θεσπίζονται από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Στο πλαίσιο της ανωτέρω νομοθεσίας, τα στοιχεία που φυλάσσονται από την εταιρεία μας δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους, στις αρμόδιες αρχές, εισαγγελείς ή σε άλλες διοικητικές υπηρεσίες μόνον σύμφωνα με τους κανόνες και τις διατάξεις που προβλέπονται από τα εκάστοτε κανονιστικά πλαίσιά. Επίσης, το σύνολο των δεδομένων, των στοιχείων και των συναλλαγών σας διέπονται από τις αρχές του απορρήτου των επικοινωνιών (ηλεκτρονικών και μη) και των εμπορικών συναλλαγών και λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου αυτών κατά την διαβίβαση ή/και εκτέλεση των συναλλαγών. Ο χρήστης/καταναλωτής/ επισκέπτης/μέλος του i-gallery.gr θα πρέπει και ο ίδιος  να διαφυλάσσει το απόρρητο των δεδομένων του και να μην προβαίνει σε αποκαλύψεις σε τρίτους (έστω και από αμέλειά του) ούτε να παραχωρεί τη χρήση των στοιχείων του αυτών από τρίτους. Επίσης συνιστάται η ανά τακτά χρονικά διαστήματα αλλαγή του κωδικού χρήστη (password). Η εταιρεία επιφυλάσσεται για κάθε τυχόν ζημία της από υπαίτια παραβίαση των ανωτέρω υποχρεώσεων του χρήστη/καταναλωτή/επισκέπτη/ μέλος του i-gallery.gr.

Τέλος, προκειμένου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας αποδέχεστε την αποστολή αυτοματοποιημένων ή προσωποποιημένων ηλεκτρονικών μηνυμάτων τόσο απευθείας στον Η/Υ σας όσο και προσωπικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή/και στο κινητό τηλέφωνο που μας έχετε γνωστοποιήσει καθώς και τυχόν τηλεφωνική επικοινωνία στα τηλέφωνα που μας έχετε γνωστοποιήσει από υπάλληλο-ους της εταιρείας μας.

8. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η εταιρεία μας θεωρεί ως ζήτημα ύψιστης σημασίας το θέμα της ασφάλειας των δεδομένων και των συναλλαγών και για το λόγο αυτό λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλισή τους. Στην ιστοσελίδα τα μέλη της προστατεύονται από τυχόν υποκλοπές στοιχείων με την μέθοδο κρυπτογράφησης στοιχείων. Τα στοιχεία των πελατών δεν κοινοποιούνται  σε τρίτους και κατά την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα παραμένουν κρυπτογραφημένα και άρα μη ορατά από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Η κρυπτογράφηση ισχύει σε όλα τα στάδια και όλες τις διαδικασίες συναλλαγής και αποστολής προσωπικών σας δεδομένων-στοιχείων από και προς το i-gallery.gr όπως ενδεικτικώς στο καλάθι αγορών, στην wish list, στην προσωπική σας σελίδα εγγεγραμμένου χρήστη, στην σελίδα δημιουργίας λογαριασμού εγγεγραμμένου χρήστη (log in), στη φόρμα παραγγελίας, κατά τη μεταφορά των δεδομένων από και προς την εταιρεία κλπ. Επίσης κατά τη διαδικασία της εκτέλεσης πληρωμών μέσω πιστωτικής κάρτας τα στοιχεία της κάρτας  προστατεύονται με την μέθοδο της κρυπτογράφησης. Τα στοιχεία παραμένουν κρυπτογραφημένα και δεν γνωστοποιούνται σε κανένα τρίτο άτομο.

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι α) ο Κωδικός Εισόδου (email ή username) και β) ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Έχετε τη δυνατότητα  να αλλάξετε τους παραπάνω κωδικούς οποτεδήποτε και με όποια  συχνότητα επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία αυτά είναι ο κάτοχός ο οποίος και είναι  αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητας και της απόκρυψης τους από τρίτα πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση απώλειας τους ή διαρροής τους θα πρέπει να προβεί στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να τροποποιήτε τους ως άνω κωδικούς ανά τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων ή και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών, χρησιμοποιώντας ει δυνατόν γράμματα, αριθμούς αλλά και σύμβολα για και τη δημιουργία των κωδικών σας.

9. Περιορισμός Ευθύνης

Το i-gallery.gr, οι υπάλληλοί του, ή άλλοι αντιπρόσωποί του, δεν έχει καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν το i-gallery.gr είχε ενημερωθεί,γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

10. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Τροποποίηση όρων χρήσης – Οι παρόντες όροι χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν οποτεδήποτε από την εταιρεία με ή χωρίς πιθανή προηγούμενη ειδοποίηση. Κάθε τυχόν τροποποίηση των όρων ισχύει με την ανάρτησή τους στο i-gallery.gr οι δε χρήστες/μέλη μας υποχρεούνται να ενημερωθούν οι ίδιοι για το περιεχόμενο των τυχόν τροποποιήσεων/αλλαγών στου όρους.

Επικεφαλίδες – Οι επικεφαλίδες που χρησιμοποιούνται στους παρόντες όρους χρήσης τίθενται προς διευκόλυνση της παραπομπής σε όρους της και δεν σκοπείτε να αποτελέσουν βοηθήματα ερμηνείας της Σύμβασης.

Αποδοχή όρων – Ο χρήστης/καταναλωτής/ επισκέπτης/μέλος του i-gallery.gr δηλώνει ότι διάβασε τους παρόντες όρους τους οποίους και αποδέχεται στο σύνολό τους και ότι αναγνωρίζει ότι διέπουν το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών από το i-gallery.gr καθ’ όλη τη διάρκεια της πλοήγησής του στο το i-gallery.gr

Επωνυμία: ΚΟΙΛΙΑΣ ΣΤ. ΜΙΧΑΗΛ
Αφμ: 159687491
ΔΟΥ: Γιαννιτσών
Εδρά: Γιαννιτσά
Αριθμός ΓΕΜΗ: .